Godsbeelden

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
maandag 18 maart 2019 - 20:00
Locatie: 
Emmaüskerk

De eeuwen door hebben gelovigen geprobeerd te beschrijven 'wie en hoe' God voor hen is. We kijken hoe deze woorden in de Bijbel, bij kerkvaders en huidige theologen verwoord werden. En zeker ook hoe beelden over God bij ons zelf gestalte kregen en krijgen. Want Godsbeelden kunnen immers in de loop van de jaren en levensfasen wijzigen. In de vorm van  zoeken naar woorden over God als theologie willen Bernard van Vreeswijk en Gert van den Berg met u en jullie elkaar woorden van geloof aanreiken.

Inleider
Ds. Bernard van Vreeswijk
Dhr. Gert van den Berg

Contactpersoon en inlichtingen
Ds. Bernard van Vreeswijk 038-4443200 bjd@vanvreeswijk.nl
Dhr. Gert van den Berg, bergdvg@kpnmail.nl