Bonhoeffer: zijn nalatenschap voor de kerk (komt in verband met het coronavirus te vervallen)

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
dinsdag 7 april 2020 - 20:00
Locatie: 
Emmaüskerk

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer in het concentratiekamp Offenburg is geëxecuteerd. In zijn korte leven heeft hij veel nagelaten. Tot op de dag van vandaag zet hij velen aan het denken, juist in een tijd van enorme secularisatie. Een secularisatie, die hij meer en meer zag aankomen en waar hij de kerk op wilde voorbereiden. Ondertussen worstelde hij met een aantal vragen: hoe leef je als christen in een wereld waarin velen niets met religie hebben en voor wie God geen gegeven is? Hoe breng je God dan ter sprake? Hoe kun je uitleggen aan je zelf en aan de ander wie Christus voor je is, als het besef van God weg is?

Wat kunnen we van Bonhoeffer leren, nu ‘zijn profetie’ over de secularisatie uit is gekomen en inderdaad het geloof voor velen nietszeggend is omdat ze totaal geen besef van God hebben. In dit leerhuis zal een brief van Bonhoeffer aan zijn vriend Eberhard Betghe centraal staan. Deze brief staat in zijn boek Verzet en Overgave. Het gaat om de brief die hij schreef op 30 april 1944. Deelnemers worden aangemoedigd deze van te voren te lezen

Inleider
Ds. Bernard van Vreeswijk en Gert  van den Berg  

Contactpersoon
Ds. Bernard van Vreeswijk, bjd@vanvreeswijk.nl