kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 4 september 2016 - 8:30
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk.  We luisteren naar een van de profeten uit de Bijbel, Jeremmia. We zien hoe eenzaam Jeremia is in zijn geloof te midden van zijn tijdgenoten. In zijn eenzaamheid komen hevige twijfels naar boven (Jeremia 20). Wie zich wel voorbereiden op de dienst kan zich de vragen stellen: Herken ik mij in Jeremia? Waarin herken ik mij?

In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen

Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn twee groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6.  De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk. De kinderen van groep 7 en 8 maken de dienst mee in de kerk. Voor hun wordt materiaal uitgereikt om de dienst beter te kunnen volgen.
De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.