kerkdienst op de 7e lijdenszondag

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 9 april 2017 - 10:00
Predikant: 
Ds. B.J.D. van Vreeswijk
Locatie: 
Andreaskerk

De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk.
 
We volgen ook vanmorgen het paasproject van de Kindernevendienst: Het moment dat alles verandert.
Voor deze ochtend is het thema: De tijd staat stil. Schriftlezing: Markus 15: 33-39, Amos 8: 7-10.
Wie zich voor wil bereiden op de dienst kan zich de vraag stellen: welke overeenkomsten zijn er tussen Markus en Amos en wat hebben zij te zeggen?

Het is de bedoeling dat er uiterlijk vrijdagavond een overzicht van de dienst volgt met de tekst van de liederen.

Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3
van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8.
De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.

De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.

BijlageGrootte
Microsoft Office-documentpictogram Liturgieoverzicht170409.doc32 KB