Kerkdienst op Hemelvaartsdag

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
donderdag 25 mei 2017 - 10:00
Predikant: 
ds. B.J.D. van Vreeswijk
Locatie: 
Andreaskerk

De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk.  We staan stil het verhaal over de hemelvaart, Handelingen 1: 6-14.
Met name de vraag van de discipelen: Zult u in deze dagen het Koninkrijk van Israël oprichten? Geeft de Heere Jezus antwoord of ontwijkt Hij de vraag?

Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn twee groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool,

een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6.  De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk.
Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk. De kinderen van groep 7 en 8 maken de dienst mee in de kerk.
Voor hun wordt materiaal uitgereikt om de dienst beter te kunnen volgen.

De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.

BijlageGrootte
Bestand Liturgieoverzicht170525 (1).docx16.5 KB