Kerkdienst op 1e pinksterdag

Kerkdienst
Stadsnoordwestwijk
Datum: 
zondag 4 juni 2017 - 19:00
Predikant: 
ds. I. Hoornaar, Ermelo
Locatie: 
Andreaskerk

In de avonddienst op Eerste Pinksterdag is ds.  I. Hoornaar de voorganger.

De schriftlezingen komen uit Ezechiël 37: 1-14 en Handelingen 2: 1-4.

De preek wordt gehouden n.a.v. Ezechiël 37: 14a en het thema van de preek is "Pasen" en "Pinksteren" op één dag !

We hopen met elkaar een Gezegende dienst te hebben en u en jij worden van harte uitgenodigd deze bij te wonen.