Unieke Reformatiedienst in Andreaskerk

Nieuws
Algemeen

In de Grote of Andreaskerk werd zondagavond 29 oktober een unieke dienst gehouden. Vertegenwoordigers van bijna alle plaatselijke kerken waren bijeen gekomen om samen in een kerkdienst de start van de Reformatie, 500 jaar geleden, te herdenken.
Ook de locatie Hattem van de Rooms-Katholieke parochie Thomas a Kempis was aanwezig, wat extra bijzonder is omdat Reformatoren als Luther en Calvijn zich juist afzetten tegen de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk. De datum 31 oktober 1517 is de geschiedenis in gegaan als startdatum van de Reformatie omdat Maarten Luther toen, in de Duitse plaats Wittenberg,  zijn beroemd geworden 95 stellingen presenteerde. Vervolgens zijn er overal protestantse kerken opgericht die er ook niet in slaagden de vrede en eenheid te bewaren, met tig kerkscheuringen als resultaat.
Sporen van die afscheidingen zijn nog tot op de dag van vandaag zichtbaar. Zo telt Hattem ondanks haar beperkte inwonertal nog altijd meerdere kerken. Onder het dak van de eeuwenoude Andreaskerk kwamen vertegenwoordigers van die verschillende lokale geloofsgemeenschappen bijeen om samen te zingen, te bidden, gezegend te worden en naar elkaar te luisteren.

Hieronder staan de verschillende stellingen die deze avond werden gedeeld, inclusief de namen van degenen die ze uitspraken:

Dominee Jelle Drijfhout (Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt):
“Ware vrijheid is geen vrijbrief om maar te doen wat we willen, maar de vrijheid om te doen zoals we zouden moeten”

Ouderling Martijn Agterhuis (hervormde StadsNoordwestwijk van de Protestantse Gemeente Hattem i.w.):
“Men moet elkaar op het hart drukken, dat we er verzekerd van moeten zijn dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus Jezus onze Heer”

Kerkenraadslid Caspar van Heel (Christelijke Gereformeerde Kerk):
“De manier waarop jìj God wilt dienen is niet superieur aan de manier waarop een ander God dient”

Dominee Wim Hortensius (Protestantse Wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Hattem i.w.):
“Wij zijn als volgelingen van Jezus Christus geroepen om onze verschillen
in leer en liturgie te overstijgen door onze gezamenlijke dienst aan de wereld”

Bestuurslid Tineke Biewenga (Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hattem e.o.):
“Geloven is geen vaststaande overtuiging maar een zoektocht naar zin en betekenis met steeds nieuwe vormen en inzichten. Richting gevende woorden daarbij zijn: vertrouwen, verlangen, verzet, vergeving, mededogen, hoop, zorg, duurzaamheid, geborgenheid en uitdaging, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid.”

Dominee Gijs Bronsveld (Nederlands Gereformeerde Kerk):
“Onze geloofsgemeenschap heeft een (Hattemse) kerk voor ogen die...  een nest is waar mensen zich warmen aan het Vuur van Gods Geest, en dat meenemen de wereld in, in het besef dat Gods Liefde altijd groter is dan onze beperkingen”

Gerard Libert (voorzitter van de locatieraad Hattem van de Rooms-Katholieke parochie Thomas a Kempis):
“Samenbrengen wat verdeeld is, is geen monnikenwerk maar begeesterd mensenwerk, dat met Gods liefde vrucht draagt, vreugde deelt en vrede brengt”

Verslag: Hans Lambrechts