Catechese en toerusting

In het winterseizoen wordt veel tijd besteed aan het catechetisch onderwijs en bezinning in kringverband. Er zijn  lidmaten- en Bijbelkringen.    
Op gemeenteavonden en bijeenkomsten voor vrijwilligers/sters worden actuele onderwerpen aan de orde gesteld.