kerkdiens noordwestwijk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 13 oktober 2013 - 10:00

Zondag 13 oktober 10.00 uur (Noordwestwijk)
Zondagmorgen 13 oktober hoopt ds. H. Veldhuizen uit Wapenveld in de dienst van de Noordwestwijk om 10.00 uur voor te gaan in de Andreaskerk.
De liturgie is als volgt:

 
- Intro: Gezang 291 : 1 + 2 (blad 7 liedbundel)
           - Nooit kan 't geloof teveel verwachten
           - Die hoop moet al ons leed verzachten
- Stil persoonlijk gebed
- Votum en groet
- Psalm 84 : 1 + 2 (oude psalmberijming)
- Lezing van de wet + samenvatting
- Lied 189 : 1 + 2 (Op Toonhoogte; blad 14 liedbundel)
           - O Heer die onze Vader zijt
           - Geef dat Uw roepstem wordt gehoord
- Gebed
- SCHRIFTLEZINGEN: PSALM 102 : 1 - 14 en 24 - 29
                                      en  HEBREEN 1 : 8 -12
- TEKST VOOR DE VERKONDIGING:  PSALM 102 : 8-b
- Zingen: Psalm 102 : 1 + 3 (oud psalmberijming)
- Na de preek zingen: Psalm 102 : 12 + 16 (oude psalmberijming)
- Dankgebed en voorbeden
- Slotzang: Gezang 440 : 1, 2 + 4 (blad 8 liedbundel)
            - Ik heb de vaste grond gevonden
            - Het is het eeuwige erbarmen
            - Daarop wil ik gelovig bouwen
- Zegen

Er is tijdens deze dienst Kindernevendienst voor alle groepen (dus ook voor 10+).
We hopen op een gezegende dienst waarvoor u en jij van harte worden uitgenodigd.