Kerkgeschiedenis van Hattem

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
donderdag 16 maart 2023 - 19:30
Locatie: 
Emmaüskerk

In 2026 is het 850 jaar geleden dat Hattem een zelfstandige kerkgemeenschap werd. Ook daarvoor waren er al gelovigen in Hattem. Wat weten we van de geschiedenis van Gods kerk in Hattem? Deze vraag staat centraal in deze korte leergang.
In de meeste plaatsen werd in de vroege middeleeuwen het christendom gepredikt aan een heidense bevolking. Maar niet in Hattem. De mensen die zich hier vestigden en deze plaats Hattem gingen noemen, waren geloofsvluchtelingen uit het Rijnland. Toch duurde het nog ruim vier eeuwen voordat Hattem in 1176 een zelfstandige parochie werd.
Weer vier eeuwen later verliep de reformatie in Hattem relatief soepel en ook van spanningen tussen remonstranten en contraremonstranten horen we hier weinig. Die zijn er wel nadrukkelijk bij de afscheiding in 1834 - 1834 en ook bij de vrijmaking in1944 - 1945. De Hattemse kerkgeschiedenis wordt behandeld tot en met de eerste vrouwelijke predikant binnen de Gereformeerde kerken vrijgemaakt en het
ontstaan van de Protestantse gemeente. Maar er wordt ook aandacht besteed aan de kloosters, de gasthuizen en andere kerkelijke instellingen die Hattem in de loop van de eeuwen gekend heeft.
Aan de hand van verschillende plekken, gebouwen, doopvonten, orgels en andere voorwerpen, die een functie gehad hebben en nog hebben bij de eredienst wordt een beeld geschetst van de grote verscheidenheid en rijkdom van het christelijke geloof in onze woonplaats.

Inleiders en contactpersonen:
Caspar van Heel en Teun Juk

Volgende data:
13 april 2023
13 mei 2023 (excursie)