Veel goden, één God, geen God?

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
maandag 16 januari 2017 - 20:00
Locatie: 
Emmaüskerk

Soms lijkt het erop dat er in het Oude Testament gesproken wordt over vele goden naast God. Hoe lezen we die teksten?
Er zijn geleerden die menen dat er een ontwikkeling is van veel goden naar slechts één God in de godsdiensten. Die ontwikkeling zou je dan ook terug zien in de Bijbel.

Een andere spannende vraag is of die ontwikkeling uiteindelijk geleid heeft naar het atheïsme, namelijk het geloof dat er helemaal geen God is. Een geloof dat nooit zo breed geleefd lijkt te hebben als in onze cultuur.

Ook kijken we naar de visie van Ds. F. de Graaff (predikant Stadswijk 1967-1984), die sprak over de rol van veel goden/wezens naast de God van Israël en met name over de dood van god in het Westen.                                                                                                                           
Uiteindelijk proberen we een beeld te schetsen van een wereld zonder (een geloof in) God en wat dat voor ons zou betekenen.

Inleider:
Ds. Bernard van Vreeswijk, Dhr. Gert Van den Berg
Contactpersoon:
Ds. Bernard van Vreeswijk (tel. 038-4443200, e-mail bjd@vanvreeswijk.nl) Dhr. Gert van den Berg (tel. 038-4441775, e-mail bergdvg@kpnmail.nl)