Bibliodrama

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
maandag 29 oktober 2018 - 19:30
Locatie: 
Emmaüskerk

Voor wie samen met anderen willen zoeken naar verdieping in hun geloof, in hun leven, is er gelegenheid om Bibliodrama te spelen. In Bibliodrama zoeken we naar verbinding tussen een Bijbelverhaal en ons eigen levensverhaal. Door een rol te kiezen en ons zo in te leven in het verhaal ontdekken we misschien tot onze verrassing meer over onszelf, over een ander, over De Ander. Bij deze Bibliodramabijeenkomsten is iedereen van harte welkom.
De leiding berust bij ds.Wim Hortensius.  

De bijeenkomsten vinden plaats op de maandagavonden 29 oktober, 17 december, 21 januari, 11 maart en 6 mei, telkens van 19.30u. tot ongeveer 21.30u. in de Emmaüskerk.
De bijeenkomsten zijn afzonderlijk bij te wonen, telkens ontstaat weer een groep.

Meer inlichtingen zijn te krijgen bij
ds.Wim Hortensius, tel. 038-4524660 of hortensiusw@gmail.com