Filmkring

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
woensdag 21 november 2018 - 19:30
Locatie: 
De Ark (Andreaskerk)

In de bundel “De lofzang gaande houden” me aangeboden ter gelegenheid van mijn afscheid, oktober vorig jaar, schrijft ds. A. Schipper: “Goede films bieden veel meer dan alleen ontspanning. Ze proberen een vraagstuk dat mensen in hun leven ervaren hebben, aan de orde te stellen. Een film kan bij uitstek levensvragen en dilemma’s zo beleefbaar maken, dat ze heel dichtbij komen. Bovendien kan je genieten van de kracht van beelden, symboliek en muziek, die de film ons schenkt”. Het is de bedoeling de prille filmkring, het komende seizoen voort te zetten.

Voor de zomervakantie hebben we de films “As it is in heaven” en Hannah Ahrendt gezien en besproken. Aan de hand van “As it is in heaven”, een film vol symboliek en met tal van thema’s, spraken we door, over de kracht van een gemeenschap en naar aanleiding van Hannah Ahrendt, een film met vooral dialogen, over het kwaad, vooral de banaliteit daarvan.
Mijn bedoeling is dit seizoen een thema’s aan de orde stellen als “collectiviteit en individualiteit”. Wij leven in een tijd, waarin de nadruk ligt op het individu. Sommigen spreken zelfs over een doorgeschoten individualisme. De gedachte deel uit te maken van een gemeenschap lijkt meer en meer te wijken. Hoe is dat in de christelijke gemeente? Maken er daar deel van uit, omdat we willen dat ons persoonlijke geloof gevoed wordt of mede omdat we niet zonder de ander kunnen. Is het denkbaar dat we deel uitmaken van een kring, niet zozeer omdat we er zelf iets aan hebben, maar omdat we in die kring iets voor een ander kunnen betekenen? De Reformatie legt de nadruk op het persoonlijke geloof. De vraag is of in onze beleving, het persoonlijke niet gelijkgesteld wordt met het individualistische. De Bijbel denkt veel meer collectief. Wat betekent dat? Ook willen we nadenken over “vergeven of vergelden”. Mag je jezelf wreken of is alle vergelding uit den boze? Moet je altijd vergeven? Is dat wat Jezus ons met de opdracht “de andere wang toekeren” voorhoudt. Kan de andere wang toekeren misschien ook betekenen, dat je het onverwachte doet? Is het dus helemaal in de lijn van Jezus’ woorden, als een jongen, die gepest wordt en altijd over zich heen liet lopen, op een dag een flinke knal uitdeelt?

De bedoeling is dat de filmkring maandelijks bijeenkomt op woensdagavond in De Ark. Het tijdstip is 19.30 uur. Dit vanwege de mogelijkheid om ook na een film, die wat langer duurt, door te praten. Voor wie dat niet weet, “De Ark” is de zaal naast de ingang van de Andreaskerk.

De eerste filmkring is op woensdag 3 oktober. Het thema is “individu of gemeenschap” aan de hand van de Joodse film “Fill the Void” van Rama Burshtein. De tweede filmkring is op woensdag 14 november. Het thema is “vergeving of vergelding” aan de hand van de Deens/Zweedse film “Haevnen” van Susanne Bier.

Inleider
Ds. D.M. van de Linde.

Contactpersoon
Ds. D.M. van de Linde, dirkvandelinde@gmail.com