Leerhuisavond en excursie over Etty Hillesum

Activiteit
Leerhuis
Datum: 
zaterdag 14 maart 2020 - 10:30
Locatie: 
Etty Hillesum Centrum in Deventer

In dit jaar waarin we 75 jaar bevrijding vieren, willen we ook een Leerhuisavond verzorgen rondom de Jodenvervolging. Centraal staat Etty Hillesum, die in Deventer opgroeide, en werd vervolgd omdat ze Joods was. In de oorlog begint zij een dagboek te schrijven, waarin zij haar gevoelens, alledaagse ervaringen en gedachten beschrijft. Later gaan de oorlog en de
Jodenvervolging daarin een steeds grotere rol spelen.

Etty Hillesum is ongeveer 10 jaar ouder dan Anne Frank en schrijft in haar dagboeken over andere thema’s. Eén van die thema’s is het omgaan met het kwade wat ze allemaal meemaakt. Op 20 juni 1942 schrijft ze: “Het leven is moeilijk, maar dat is niet erg….en werken aan zichzelf is heus geen ziekelijk individualisme. En een vrede kan alleen een echte vrede worden later, wanneer eerst ieder individu in zichzelf vrede sticht en haat tegen medemensen, van wat voor ras of volk ook, uitroeit en overwint en verandert in iets, dat geen haat meer is, misschien op den duur wel liefde, of is dat misschien wat veel geëist? Toch is het de enige oplossing..”

Tijdens het leerhuis van dinsdagavond 3 maart willen we meer over Etty Hillesum en haar dagboeken te weten komen. De avond begint om 20.00u in de Emmaüskerk.

Aansluitend organiseren we  op zaterdag 14 maart een excursie naar het Etty Hillesum Centrum in Deventer. Het programma is als volgt: (onder voorbehoud)
10.30 uur Verzamelen in de Emmaüskerk, koffie en informatie
11.00 uur Vertrek (We nemen zelf een lunchpakket mee)
12.00 uur Aankomst en rondleiding door het museum
14.00 uur  Gelegenheid om zelf rond te kijken
14.30 uur  Start begeleide wandeling door Deventer langs  oude Joodse plekken, zoals synagogen, woonhuizen en winkels
16.00 uur Vertrek naar Hattem

Aan deze activiteit zijn kosten verbonden, die we zo laag mogelijk proberen te houden. De precieze kosten zijn nog niet bekend. Voor wie de kosten een probleem zijn, die kan contact opnemen met één van de organisatoren van deze activiteit Linda de Haan of ds. Wim Hortensius. 

Inleider
Ds. Wim Hortensius 

Contactpersoon
Ds. Wim Hortensius, hortensiusw@gmail.com