Kerkblad

Het Protestants Kerkblad Hattem is een uitgave van de Protestantse Gemeente i.w. te Hattem en verschijnt 1 maal per maand.
De abonnementsprijs is minimaal € 17,50 per jaar, inning van dit bedrag geschiedt per betalingsverzoek.

Kopij aanleveren 

Kopij voor de kerkbode kunt u op de volgende manieren aanleveren:

Klik hier om het rooster met de uiterlijke inleverdata voor de kopij te bekijken.