Leerhuisprogramma 2022/2023

In de bijlage vind u een zeer verkort overzicht van het Leerhuisprogramma voor het komende seizoen 2022/2023. Het is slechts het opgavenformulier. 

Dit programma wordt u in de vorm van een mooi kleurrijk katern bij het kerkblad van september aangeboden.

 

Een hartelijke groet namens de taakgroep Leerhuis,

Geury de Vries