De ooievaar kent zijn tijden

Blog
Algemeen

Zolang het nog kan proberen mijn vrouw en ik elke dag een wandeling te maken langs de IJssel (aan de Zwolse kant). Het is goed om even buiten te zijn en de lente in te ademen. Op onze route komen we langs twee ooievaarsnesten op palen. De laatste jaren hebben de ooievaars daar niet genoeg aan. Verschillende paren maken een nest in de bomen in de buurt. Vorig jaar waren dat zo’n vier nesten extra. Dit jaar zien we meer dan acht nesten in het bos. Met de ooievaar gaat het dus wel goed, ze nemen in aantal toe. Ze trekken zich niets aan van het coronavirus. Dat zijn dingen in de natuur waar je weer blij van wordt.

De profeet Jeremia wijst in Jer. 8:7 erop dat zelfs de ooievaar in de lucht zijn vaste tijden kent. De ooievaar weet precies wanneer hij terug moet komen in het voorjaar, en weg moet gaan: als de winter nadert. Overigens worden in dit hoofdstuk meer vogels genoemd die hun tijden weten. Met dit voorbeeld leest de profeet het ongeregelde volk van Juda de les. Het volk leeft alsof er geen waarden en normen zijn.
Ook Jezus wijst naar de vogels. We kunnen veel van hen leren. Zo horen we Jezus in Matt. 6: 26 zeggen: ‘Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat gij ze niet ver te boven?’

Hier ligt ook een boodschap voor ons in deze onzekere tijden. Die Vader die voor de vogels zorgt, zorgt ook voor ons. Wij zijn Hem nog meer waard dat de vogels. Wij mogen Hem vertrouwen.
Hij gaf ons zijn Zoon, Jezus. Jezus heeft zich tenslotte aan het kruis helemaal overgegeven in de handen van de Vader. Het kruis spreekt van Jezus liefde voor ons.
Juist in deze moeilijke tijden vinden we troost in Jezus, in zijn lijden voor ons.
De ooievaar kent zijn tijden.
Kennen wij de kracht van de lijdenstijd?

Het wordt zo mooi verwoord in Lied 645: 4 (Liedboek 2013)
Maatslag der natuur
kringloop der getijden,
luister naar het uur
dat zijn liefde slaat,
Hij kwam ons te baat,
Hij zal ons bevrijden!

Jaap Klaassen

Jaap Klaassen