Beren

Blog
Algemeen

We gaan op berenjacht en als het kon gingen wij samen,
want hier, daar en overal zit een beer achter de ramen.
Grote mensen hebben dat gedaan
want het is een soort spel voor de kinderen die buiten mogen gaan.
Dus als je een beer ziet, zwaai hem dan gedag
en vraag heel vriendelijk of je morgen weer komen mag.

Zo staat het op de facebookpagina ‘Berenjacht in NL’ en inmiddels is deze berenactie een groot succes. Overal in Nederland verschijnen beren voor de ramen. Op onze ommetjes in Hattem zijn wij er al heel veel tegengekomen, van hele kleine tot hele grote beren. Ze zijn bedoeld om kinderen op te vrolijken, en niet alleen kinderen, wij als volwassenen genieten er ook van. Beren om een glimlach te toveren op het gezicht van kinderen, voor wie deze tijd ook heel lastig, angstig en vervelend kan zijn. Zij kunnen beren tellen achter de ramen, als zij samen met een ouder of opa of oma een ommetje maken. Een sympathieke actie.

Wat komt er in deze tijd naast alle ingrijpende en aangrijpende berichten ook veel creativiteit en spontaniteit naar boven. Alles lijkt wel in het kwadraat te gaan, negatief en positief. Gevoelens, gedachten, emoties. Steeds weer en steeds meer klinkt het woord ‘samen’. Samen zullen wij deze crisis moeten overwinnen. Door ons aan de voorschriften te houden, door er op de één of andere manier voor elkaar te zijn. Bijvoorbeeld door heel eenvoudig een beer voor ons raam te zetten.

Beren in de bijbel hebben gewoonlijk niet zo’n liefelijke uitstraling. Als de jonge David zegt dat hij de reuzenmens Goliath wel kan verslaan zonder harnas, dan motiveert David dat door tegen koning Saul te zeggen: ‘Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, wanneer er een leeuw of beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. God, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn’ (I Samuël 17:34,37).

Voor het enorme succes van de teddybeer is volgens verschillende verhalen voormalig president Theodore Roosevelt van de Verenigde Staten verantwoordelijk. Zijn vrienden noemden hem 'Teddy', omdat hij 1902 tijdens een vierdaagse berenjacht geweigerd had een jong weerloos beertje te doden dat jagers voor hem hadden gevangen.

In de psychologie geldt de teddybeer als een transitieobject: een voorwerp dat een opgroeiend kind helpt in de overgang van de symbiotische relatie met de moeder uit de periode als zuigeling, naar individualiteit en zelfstandigheid. De beer is dan als steun bij de door een kind als angstig ervaren overgang van de veilige verbondenheid met de moeder naar de bedreigende want onbekende buitenwereld.

In een bekende profetie van Jesaja speelt de beer zelfs een glansrol, als symbool van een tijd waarin alles goed zal zijn:

                                          Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
                                          een panter vlijt zich bij een bokje neer;
                                          kalf en leeuw zullen samen weiden
                                          en een kleine jongen zal ze hoeden.
                                          Een koe en een beer grazen samen,
                                          hun jongen liggen bijeen;
                                          een leeuw en een rund eten beiden stro.
                                          Bij het hol van een adders speelt een zuigeling,
                                          een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
                                          Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
                                          op heel Gods heilige berg (Jesaja 11:6-9).

En zo komen in de beertjes die wij voor de ramen zetten verschillende betekenissen samen. Maar is de belangrijkste in deze coronacrisistijd: om in deze angstig makende tijd aandacht te hebben voor de kinderen en er ook op deze manier voor hen te zijn, voor een glimlach, een hoopvol teken van verbondenheid met elkaar.

 

 

ds.Wim Hortensius