Koning

Blog
Algemeen

Van de week kreeg ik het verdrietige bericht van het overlijden van een gemeentelid uit één van mijn vorige gemeentes. Een man van 58 jaar, een leeftijdgenoot. Hij had het coronavirus gekregen en is daaraan helaas overleden.

Het was een bijzonder mens. Zoals we dan zeggen: verstandelijk beperkt, maar wat had hij veel te geven aan emotie en gevoel, altijd even een omhelzing. Dat was zijn manier van doen. Niet altijd makkelijk in de omgang, hij kon ook heel fel zijn, maar wat ik mij herinner is vooral zijn warmte en de positiviteit die hij uitstraalde. Hij maakte op zijn geheel eigen manier ook mooie gedichten en schilderijen, die hij tijdens kerkdiensten liet horen en zien. Hij maakte makkelijk contact met kinderen.

Tijdens een aangepaste kerkdienst over Pasen mocht hij de rol vervullen van Jezus die op een ezel als koning Jeruzalem binnenreed. Ik zie hem nog stralen met zijn prachtige rode mantel, toen hij door de anderen werd toegejuicht. ‘Ik ben de koning’, zei hij vol trots. Een beeld dat weer bij mij naar boven komt als een kostbare herinnering. Zo’n kwetsbaar mens, zo zichzelf, zo levend van zijn gevoel, en soms zo gelukkig. Dat hij moge rusten in Gods vrede.

Op deze Goede Vrijdag herdenken wij die andere koning, Jezus Christus, die zo bewogen was om mensen juist in hun kwetsbaarheid en hun onvermogen. Die zoveel liefde uitstraalde, dat de wereld het niet aankon. Is Gods kracht niet ten diepste te vinden in zijn oneindige liefde door koning Jezus? Die ook ons geschonken wordt, opdat wij onszelf accepteren zoals wij zijn, met alles wat in ons is, ook in onze kwetsbaarheid. Opdat wij zo voluit mens zouden worden, in liefde voor een ander en voor onszelf, omvat door onze liefde voor God.

                                                                       O liefde uit de eeuwigheid
                                                                       die met ons mens geworden zijt,
                                                                       wij bidden, laat ons niet alleen
                                                                       in al het duister om ons heen,

                                                                       opdat ook wij o Heer U niet
                                                                       verlaten in uw diep verdriet
                                                                       maar bij U zijn in al de pijn
                                                                       waarmee de mensen mensen zijn.

                                                                             (Gezang 176/Lied 561:4 en 5).

Een goede Vrijdag en gezegend Pasen!   
 

ds.Wim Hortensius