Dodenherdenking, juist nu

Blog
Algemeen

Vandaag is het 4 mei. Dodenherdenking. Inmiddels zie ik buiten vele vlaggen halfstok. De laatste tijd denken we vooral aan al die mensen die overleden zijn aan het Corona-virus. Vandaag ook aan al die mensen die tijdens de Tweede Wereld en daarna hun leven lieten voor in de strijd voor vrede. Het is goed om die mensen vandaag ook aandacht te geven. Juist nu. Want juist deze dagen realiseer je van hoeveel waarde vrijheid en een goed functionerende democratie is. Hoeveel verschil is er tussen vrije landen en dictaturen en halve dictaturen deze dagen in de aanpak van de pandemie. Vele mensen gaven 75 jaar geleden hun leven voor de vrijheid. Vrijheid die er tot op de dag van vandaag nog steeds is. Vrijheid waardoor ons land naar beste inzicht en vermogen de gezondheid van haar burgers kan dienen. We leven in een vrij land waarvan de overheid zo iets zichtbaar maakt van het bijbelse inzicht, dat overheid de dienares van God is, het volk ten goede (Romeinen 13). Laten we ieder die zijn leven gaf om deze situatie tot stand te brengen, vandaag gedenken.

Ds. Bernard van Vreeswijk