Drie-eenheid

Blog
Algemeen

Op de zondag na Pinksteren staan we vaak erbij stil dat God Drie-enig is. Het is een mysterie wat je niet vatten kunt. God is met zijn Drieën. Met Pinksteren wordt dit geheim met alle kracht openbaar. De Heilige Geest is God, en toch anders dan God de Vader en God de Zoon in Christus. Een mysterie is niet te bevatten. Maar kan wel veel te zeggen hebben. God is geen individu. Iemand die onafhankelijk van iedereen alleen Zijn eigen bestaan leidt. God leeft in zichzelf in een diepe gemeenschap. Dat betekent denk ik dat wij zelf ook geen individuen moeten willen zijn, die onafhankelijk van iedereen hun leven willen leiden. Wat we deze dagen merken is juist dat: we zijn als mensen geen individuen, maar leven in één grote gemeenschap, die getroffen door een virus voor een grote uitdaging staan, die we onmogelijk in ons eentje kunnen benaderen. Misschien is dat wel iets dat we ook weer als maatschappij moeten ontdekken. We hebben allemaal onze eigen persoonlijkheid en toch zijn we samen één.

Ds. Bernard van Vreeswijk