Kerkdiensten

In de kerkdiensten worden psalmen en gezangen gezongen uit de Berijming van 1773,
het Liedboek voor de Kerken uit 1973 en het Liedboek uit 2013.
Ook kan het zijn dat er enkele liederen uit andere bundels gezongen worden.
Er wordt gebruik gemaakt van een beamer.

Tijdens de ochtenddienst is er kindernevendienst. 

De kindernevendienst is normaal gesproken bedoeld voor alle kinderen van de basisschool (groep 1 t/m 8).
De eerste zondag van de maand en bij doopdiensten is er kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m 6.

Tijdens  de ochtenddienst is oppas in het pand Kerkplein 1 (naast de kerk) voor kleine kinderen (jonger dan 4 jaar).

Op bid- en dankdagen is er in samenwerking met protestants-christelijke scholen 's morgens een dienst die afgestemd is op de kinderen.