kerkdienst noord west wijk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 16 november 2014 - 8:30
Predikant: 
Ds. D. ten Dikken

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 84 : 1 en 3.

Stilte voor gebed

Votum en groet

Zingen: Ps. 108 : 1 en 2.

Geboden

Zingen: Ps. 79 : 4.

Gebed

Kindermoment

(kinderen gaan na het gebed naar de kindernevendienst)

Schriftlezing: Kolossensen 3 : 1 – 17. Tekst: Kol. 3 : 14 en 15a. Thema “de dresscode in Gods Koninkrijk”.

Zingen: Ps. 119 : 3 en 6.

Verkondiging

Zingen: Ps. 1 : 1 en 2.

Collecte

(kinderen komen terug uit de kindernevendienst)

Gebed

Zingen: Ps. 138 : 2 en 3.

Zegen