kerkdienst in de Andreaskerk, laatste zondag kerkelijk jaar

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 23 november 2014 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

Zondag 23 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We kijken terug en leven in het bijzonder mee met iedereen die een verlies geleden heeft het afgelopen jaar. We noemen de namen van de overledenen. We denken als gemeente ook aan de toekomst, die ons troost geeft. Dat is ook een toekomst die vragen op kan roepen. Ook de eerste christenen worstelden al met deze vraag: hoe zal het gaan met de mensen die overleden zijn als Christus terugkomt? Paulus schrijft in ieder geval: “Maar ik wil niet broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben.” Dit staat in 1 Thessalonicenzen 4: 13-18. Daarover zal het in de dienst gaan. Voorganger is de wijkpredikant ds. B.J.D.van Vreeswijk. Wie zich voor wil bereiden op de dienst kan zich de volgende vraag stellen: Waar zaten de mensen in Thessanika eigenlijk over in en waarmee troost Paulus ze?  In de bijlage kunt u een overzicht van de dienst vinden met de tekst van de liederen.

Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
Er is kinderoppas in De Fontein, Kerkstraat 32-oost (vlakbij de kerk)