kerkdienst in Andreaskerk (Eerste Adventszondag)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 30 november 2014 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

Zondag 30 november is de eerste adventszondag. De kinderen van de kindernevendienst hebben weer een adventsproject. Ook in onze diensten willen we dat project volgen. Net zoals voorgaande jaren hebben we in heel onze gemeente hetzelfde project. Het thema is ‘Verderkijker’. Het gaat over mensen die verder kijken dan anderen. Dus ook meer zien dan anderen. En dat natuurlijk ook aan anderen willen laten zien. De eerste ‘Verderkijker’ komen we tegen in Marcus 13:33-37. Het blijkt een deurwachter te zijn. Wie zich voor wil bereiden op de dienst, kan zich de vraag stellen: Herken je het, dat je meer hebt leren zien door het geloof? Zo ja, wat heb je dan meer leren zien?

Deze dienst is een gezamenlijke dienst van de Hervormde Wijkgemeenten Stadswijk en Noordwestwijk. De voorganger in deze dienst is de predikant van de Noordwestwijk ds. B.J.D. van Vreeswijk. De kerkenraad van de Stadwijk doet dienst.  In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen
Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
Er is kinderoppas in De Fontein, Kerkstraat 32-oost (vlakbij de kerk)