Kerkdienst in Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 18 januari 2015 - 19:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In de avonddiensten willen we de komende tijd stilstaan bij het bijbelboek Genesis. Juist de eerste hoofdstukken van de bijbel werpen licht op hoe je leven hier op aarde bedoeld is door God. Wie ben je als mens? Wat doe je hier op aarde, waarom werken we? God heeft de mens als man en vrouw geschapen, waarom? Wat betekent dit voor je relaties, het huwelijk en seksualiteit. Wat heeft Christus hiermee te  maken? Zondagavond 18 januari luisteren we naar het verhaal van de schepping, en dan in het bijzonder van de schepping van de mens, Genesis 1: 26 en 27. Wie zich voorbereiden wil op de dienst, kan zich de vraag stellen: Waarin lijk ik op God en waarin lijk ik niet (meer) op God?

De voorganger in deze dienst is wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.