kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 15 februari 2015 - 8:30
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

Deze zondagmorgen maken we een start met het paasproject van de kindernevendienst. Het thema is: God wint... We luisteren naar de verhalen van Johannes. Hij heeft een heel bijzondere manier om duidelijk te maken dat God wint. Hij laat bijvoorbeeld merken dat je dat kunt voelen. Hoe,  daar kun je thuis alvast over nadenken. In de dienst hopen we het te ontdekken. De tekstlezing is Joh. 5:1-18. Het verhaal van een lam die al lange tijd verlamd is. Voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk.

in de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.

Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
Er is kinderoppas in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.