kerkdienst in de Andreaskerk bij eerste paasdag

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 5 april 2015 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

Zondagmorgen 5 april is het pasen. In deze dienst willen we weer een aantal liederen van Sela zingen en ernaar luisteren, onder begeleiding van Margreet Woudenberg en Jaap Zwart. Indrukwekkend verwoorden deze liederen het paasevangelie. Het evangelie van Gods overwinning klinkt uit Joh 20:1-18. Nergens wordt meer zichtbaar dat God overwint dan met Pasen. We sluiten in deze dienst ook het paasproject 'God wint' van de kindernevendienst af. De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk.

In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.

Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn twee groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6.  De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk. De kinderen van groep 7 en 8 maken de dienst mee in de kerk. Voor hun wordt materiaal uitgereikt om de dienst beter te kunnen volgen.
 

Er is kinderoppas in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.