kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 19 april 2015 - 19:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

De laatste tijd bleken er in de gemeente vragen te leven over hoe je vanuit de Bijbel aankijkt tegen de tijd waarin we leven en alles wat daarin gebeurt. Een van de bijbelboeken die daar over gaat is het boek Openbaring. Dat is geen gemakkelijk boek, maar is toch goed om in de avonddiensten met dit boek aan de slag te gaan, juist vanwege de vele vragen die daarover leven. In deze dienst maken we een begin met het eerste hoofdstuk van dit boek. De voorganger is ds. B.J.D. van Vreeswijk. Het tekstgedeelte is Openbaring 1: 1-11. De tekst is vers 3. Daar staat onder andere: De tijd is nabij! Wie zich voor wil bereiden op de dienst, kan zich de vraag stellen: wat roepen deze woorden bij u op?

 

In de bijlage vindt een overzicht van de de dienst met de tekst van de liederen.