kerkdienst, bediening Heilige Doop

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 17 mei 2015 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

Zondag 17 mei in de morgendienst, een doopdienst, volgen we een derde discipel, een discipel zonder naam, maar die wel veel te zeggen heeft. Het onderwerp is dan opstanding en getuigenis. Het bijbelgedeelte is Johannes 21: 20 – 25. De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. Wie zich voor wil bereiden op de dienst kan zich de vraag stellen: wat weten we over het geloof van Johannes (de discipel die Jezus liefhad)?
In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.
Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
Er is kinderoppas in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.