Kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 7 juni 2015 - 8:30
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst staan we opnieuw stil bij de  Heilige Geest. Dan luisteren we naar Romeinen 8: 18-30. De Heilige Geest maakt je niet alleen zeker van Gods toekomst, Hij zorgt er ook voor dat je alle gebrokenheid in het hier en nu serieus leert nemen èn er doorheen komt. Wie zich op de dienst wil voorbereiden kan zich de vraag stellen. Wat doet de Heilige Geest eigenlijk in alle gebrokenheid in je leven? Voorganger in deze dienst is ds. B.J.D. van Vreeswijk.

In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.

 Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk. De groepen 7 en 8 blijven in de kerk. Voor hen wordt er materiaal uitgereikt om de preek te kunnen volgen. 
 

Er is kinderoppas in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.