kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 30 augustus 2015 - 19:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst gaan we weer verder met Openbaring. We zijn gekomen bij hoofdstuk 4. Daar beginnen de visioenen die duidelijk maken wat er in de toekomst zal gebeuren. Maar er is iets vreemd aan de hand. Dat hopen we te ontdekken. Wie zich voor wil bereiden op de dienst kan zich de vraag stellen: Had ik dit begin als begin van de visioenen verwacht?

De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen