kerkdienst in de Andreaskerk, dankdag

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
woensdag 4 november 2015 - 19:30
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst danken we God voor gewas en arbeid. We luisteren we naar psalm 65. Over God die overvloed op het land geeft, maar wat niet zomaar lijkt te gaan. Voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.