kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 14 februari 2016 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

Deze dienst gaan we verder met de prekenserie over het volgen van de Heere Jezus. We luisteren op deze tweede lijdenszondag naar Markus 10: 17-32: Het verhaal van de rijke jongeling gevolgd door de tweede lijdensaankondiging. Wie zich wil voorbereiden op de dienst kan zich de vraag stellen: Op welke manier zat de rijkdom bij de jongeling in de weg? De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. 

In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.

Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.