kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 13 maart 2016 - 10:00
Predikant: 
B.Jl.D. van Vreeswijk

We  luisteren naar Markus 10, maar nu naar de verzen 38-40. Jezus spreekt daar over een doop die Hij ondergaat, maar ook over een doop die wij ondergaan. Welke doop ondergaat Hij en welke doop ondergaan wij? De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. In deze dienst was er gelegenheid tot dopen, maar er zijn geen dopelingen aangemeld.
In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst  met de tekst van de liederen
Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.