kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 15 mei 2016 - 8:30
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

Deze Eerste Pinksterdag luisteren we naar het pinksterevangelie uit Handelingen 2: 1-13. We volgen in deze weken het thema van de kindernevendienst ‘Het huis van God’.  Vanmorgen zien we dat mensen samen het huis van God kunnen zijn.  God kan aanwezig zijn in een groep mensen.  Wie zich voor wil bereiden op de dienst kan zich de vraag stellen: hoe word je samen een huis van God.

De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. 

In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.

Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.