kerkdienst in de Andreaskerk, Openbare Belijdenis van het Geloof

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 22 mei 2016 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

Deze zondag hoopt een viertal gemeenteleden belijdenis te doen van het geloof. Het gaat in deze dienst over Collossenzen 2. Paulus spoort jonge christenen aan om verder te gaan op de weg van het geloof. Wat zegt hij precies? Over die vraag kunt u verder nadenken als u zich op de dienst wil voorbereiden.

De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. 
 

In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen
 

Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken.