kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 12 juni 2016 - 19:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

Zondagavond 12 en 19 juni luisteren we naar de brief aan de Filippenzen. In de brief aan de Filippenzen laat Paulus ons twee dingen zien over wat er in je binnenste leeft als christenen. In de eerste plaats leeft daar bescheidenheid en in de tweede plaats een intens verlangen. Beide gevoelens worden door Christus bij je opgeroepen. Bij het eerste staan we dseze zondagavond stil (naar aanleiding van hoofstuk 2:5), bij het tweede zondagavond 19 juni (naar aanleiding van hoofdstuk 3:14). Wie zich voor wil bereiden op de dienst kan zich de vraag stellen: Waar ligt de bron van de bescheidenheid van een christen?

De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. 

In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst volgt met de tekst van de liederen.