kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 19 juni 2016 - 19:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

We luisteren in deze dienst naar de brief aan de Filippenzen. Paulus laat ons daar twee dingen zien over wat er in je binnenste leeft als christenen. In de eerste plaats leeft daar bescheidenheid en in de tweede plaats een intens verlangen. Beide gevoelens worden door Christus bij je opgeroepen. Bij het eerste stonden we zondagdagavond 12 juni stil (naar aanleiding van hoofstuk 2:5). Bij het tweede staan we in deze dienst stil, naar aanleiding van hoofdstuk 3:14. Wie zich voor wil bereiden op de dienst kan zich de vraag stellen: waar verlangt Paulus eigenlijk naar?

De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. 

In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.