Prof. Dr. W.Verboom uit Harderwijk in Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 23 oktober 2016 - 19:00
Predikant: 
Prof. Dr. W. Verboom uit Harderwijk

liturgie voor zondag 23 oktober om 19.00 uur in de Andreaskerk.

uitgewerkt liederen blad volgt z.s.m.

Voor de dienst: Psalm 95:1 en 4

In de dienst:

Psalm 119: 37, 65

Na de Geloofsbelijdenis: Liedboek, gezang 444:1,2,3 (Grote God wij loven U)

Voor de preek: Psalm 139:7 en 8

Na de preek: Psalm 22:5

Slotlied: Psalm 71: 4,12,17

Schriftlezing: Jeremia 1:1-10

Tekst voor de preek: Jeremia 1:5

Thema v.d. preek: Een tiener wordt profeet.