Kerkdienst, laatste zondag kerkelijk jaar, herdenking overleden gemeenteleden (Stadswijk en Noordwestwijk)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 20 november 2016 - 10:00
Predikant: 
ds. B.J.D. van Vreeswijk
Locatie: 
Andreaskerk

De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. In deze dienst herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. We luisteren naar psalm 23:6 Ik zal terugkeren in het huis des Heren.
In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.
Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.