kerkdienst in de Andreaskerk, nieuwjaarsdag

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 1 januari 2017 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk
Locatie: 
Andreaskerk

De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. Het schriftgedeelte voor deze dienst is Exodus 33: 1-5, 12- 17. Wie zich op de dienst wil voorbereiden, kan zich de vraag stellen: Welke opdracht geeft God in vers 1 en hoe zou je die opdracht kunnen doorvertalen naar nu?
In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.
Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.