Kerkdienst in de Andreaskerk, Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 22 januari 2017 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Het bijbelgedeelte waar het in deze dienst omgaat is Johannes 6: 1-13. We kijken vooral naar een van de volgelingen van Jezus, namelijk Filippus, zie vers 5-7. Jezus stelt hem op de proef. Wat zou Hij willen bereiken? De voorganger in deze dienst is de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk. 
In de bijlage vindt u een overzicht van de dienst met de tekst van de liederen.
Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. De kinderen komen eerst gezamenlijk met de ouders naar de kerk. Tijdens de dienst gaan zij naar een andere ruimte in de kerk.
De kinderoppas De Ark wordt gehouden in Kerkplein 1. Deze ruimte is te bereiken via de kerk.