kerkdienst (Andreaskerk)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 13 januari 2013 - 10:30
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst gaat ds. B.J.D. van Vreeswijk voor. Verdere gegevens volgen nog in de loop van de week. (In deze dienst was er gelegenheid voor dopen. Omdat er geen dopelingen zijn, zal deze dienst een gewone dienst zijn). In deze dienst is er kindernevendienst. Er zijn drie groepen, een groep voor kinderen uit groep 1 tot en met 3 van de basisschool, een groep voor de kinderen van groep 4 tot en met 6 en een groep voor groep 7 en 8. Ook is er crèche voor de jongste kinderen.

Schriftlezing: Markus 4: 21-32
Tekst: Markus 4: 28

Liederen:

Psalm 100: 1, 3, 4
Op Toonhoogte 45 (LB NWW 9)
Psalm 139: 1, 14 NB (LB NWW 4)
Psalm 33: 5
Psalm 65: 6, 8
Op Toonhoogte 395: 1, 2 (Schoollied, via de beamer)

LB NWW is de liederenbundel die in gebruik is bij de NWW