kerkdienst in de Andreaskerk

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 20 januari 2013 - 19:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst gaat de wijkpredikant ds. B.J.D. van Vreeswijk voor. We gaan weer verder met de Bergrede, de lessen van Jezus over het leven als christen. Het gaat in deze dienst hoe je bezit en je geld je kan helpen in het leven met God. De tekst is: Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid (Mattheüs 6: 33). De schriftlezing Mattheüs 6: 19-34.

De volgende liederen hopen we te gaan zingen:

Psalm 116: 1, 7,11
Psalm 4:4
Psalm 72: 10, 11
Op Toonhoogte 180: 1, 2, 3  (LB NWW 12)
Op Toonhoogte 140: 1, 2,3 (LB NWW 10)
Op Toonhoogte 151: 1, 2, 3 (LB NWW 10)
 

LB NWW is de afkorting van de liederbundel die bij de NWW in gebruik is. Het getal slaat op de bladzijde