Kerkdienst (Andreaskerk)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 31 maart 2013 - 19:00
Predikant: 
ds. B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst gaat ds. B.J.D. van Vreeswijk voor. De samenzang wordt begeleid door Jaap Neuteboom op het orgel en Marion van Raalten op de bugel.

De orde van dienst is als volgt:

Welkom en mededelingen

Zingen: Gezang 215: 1, 2, 3 (LvK) Christus onze Heer verrees

Stilte voor gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 21: 5, 13 (Berijming 1773)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 218: 1, 2 (LvK) Ik zeg het allen dat Hij leeft

Gebed

Schriftlezing: Lukas 24: 1-12 (HSV)

Muzikale bijdrage

Zingen: Gezang 221: 1, 2 (LvK)

Verkondiging
Tekst: En zij herinnerden zich zijn woorden (Lukas 24: 8)

Muzikale bijdrage

Zingen: Psalm 56: 5, 6 (Berijming 1773)

Collecte

Gebed

Zingen: Opwekking 44: 1, 2, 3 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Zegen