Kerkdienst, voorbereiding Heilig Avondmaal

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 24 maart 2013 - 10:30
Predikant: 
ds. B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst gaat prop. C. van Dorp uit Gouda voor (in plaats van ds. B.J.D. van Vreeswijk). De liturgie is als volgt:

 

Intochtslied: Psalm 135 vers 1, 2 en 12

Stil gebed

Votum & Groet

Zingen: Opwekking 268
           
Wetslezing uit Exodus 20

Zingen: Op Toonhoogte 54

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment

Schriftlezing 1: Psalm 107: 1 - 22

Zingen: Psalm 107 vers 1, 2 en 3

Schriftlezing 2: Psalm 107: 22 - 43

Zingen: Psalm 107 vers 6, 7 en 8

Verkondiging 

Zingen (collecte): Psalm 107 vers 16, 21 en 22

Lezing van het Avondmaalsformulier (eerste deel)

Dankgebed, voorbeden

Zingen: Op Toonhoogte 229

Zegen