evangelisatiedienst (in de Andreaskerk)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 14 april 2013 - 19:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

Het thema van deze dienst is: Sporen zoeken. We willen op zoek gaan naar sporen uit het verleden, die ons helpen de weg naar God te vinden. We doen dat doen onder andere door te luisteren naar liederen die veel mensen voor ons op het spoor naar God gezet hebben. We willen die liederen ook zelf gaan zingen. Steeds merken we als gemeente hoe oude liederen mensen op het spoor naar God zetten. In de deze dienst verlenen de broeders Casper en Jan Spannenberg hun medewerking.

Hier volgt een overzicht van de dienst. In de dienst wordt een programmaboekje uitgereikt waarin de liederen te vinden zijn:

 

Welkom en mededelingen

Lied: Psalm 42: 1 (Berijming 1773)

Stilte voor gebed

Votum en groet

Lied:
- O, God die droeg ons voorgeslacht
- Psalm 116: 1, 11
Gebed

Lied (samen): Gezang 112: 1, 2, 4 (Hervormde Bundel 1938)

Schriftlezing: Psalm 78: 1-7 (NBV)

Lied (samen): Psalm 105: 2, 5 (Berijming 1773)

Verkondiging
Tekst: ...sinds lang verborgen …. (Psalm 78: 2)

Lied:
- O Heiland, Jezus ‘k roep U aan.

Lied (samen): Johannes de Heer 641: 1, 2, 3

Geloofsbelijdenis

Lied:
- Ik wil zingen van mijn Heiland
- Eens als de bazuinen klinken (opmerking voor Corine: Gezang 300: 1, 3, 6 Liedboek)

Collecte

Gebed

Lied (samen): Johannes de Heer 650: 1, 3

Zegen