kerkdienst, ambtsdragersbevestiging (in de Andreaskerk)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 28 april 2013 - 19:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienstl hoopt br. H. Slijkhuis, Hilsdijk 92 in het ambt van ouderling-kerkrentmeester bevestigd te worden. Ook worden br. J. Naaktgeboren en dhr. W.C. van der Worp, Hogenkamp 87 hun benoeming tot bezoekbroeder bevestigd. Ook staan we stil bij het afscheid van ouderling W.J. Eikelboom. De voorganger in deze dienst is ds. B.J.D. van Vreeswijk

Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 393: 1, 2, 3, 4 (Liedboek voor de Kerken)
Stilte voor gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 135: 1, 2 (Berijming 1773)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 304: 1, 2 (Liedboek voor de Kerken)
Gebed
Schriftlezing: 2 Timotheüs 2: 1-13 (HSV)
Zingen: Psalm 62: 1, 8 (Berijming 1773)
Verkondiging: tekst: 2 Timotheüs 2: 1
Zingen: Psalm 31: 17 (Berijming 1773)
Bevestiging ambtsdrager en bezoekbroeders
Zingen: Psalm 134: 1, 3 (Berijming 1773)
Collecte
Gebed
Zingen: Op Toonhoogte 297
Zegen