kerkdienst, openbare belijdenis van het geloof (in de Andreaskerk)

Kerkdienst
Noordwestwijk
Datum: 
zondag 5 mei 2013 - 10:00
Predikant: 
B.J.D. van Vreeswijk

In deze dienst hopen twee jongeren, Sander Eikelboom, Stadslaan 60 en Jenneke Slijkhuis, Hilsdijk 92, voor de gemeente hun geloof te belijden.De voorganger in deze dienst is ds. B.J.D. van Vreeswijk. Het zingen wordt begeleid door de organist Bert Gelderman en de muziekgroep Inspire.

De dienst ziet er als volgt uit:

Aanvangslied: psalm 84: 1, 6 (Berijming 1773)
Votum en groet
Zingen: Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder
Wetslezing
Zingen: Opwekking 244: Welzalig de man die niet wandelt
Gebed
Schriftlezing: 1 Timotheüs 6: 12-16
Zingen:  Psalm 146: 1, 4
Verkondiging: 1 Timotheüs 6: 12
Zingen:Gezang 304: 1, 2 (Liedboek voor de Kerken)
Collecte
Inleiding
Getuigenis
Muziekgroep zingt: Leer ons volgen
Belijdenis
Toezingen door gemeente: psalm 134:3
Oproep
Gebed
Zingen Op Toonhoogte 137: Zegen mij
Zegen